Mjukvarutjänster

För att erhålla högkvalitativ mätdata från en mätstation måste man använda hårdvara av hög kvalitet. Det är något som OPSIS tillhandahållit i mer än 30 år. För att samla in och utvärdera data på ett professionellt sätt är det lika viktigt att använda sig av högkvalitativ mjukvara. OPSIS har därför utvecklat ett nytt system för att tillgängliggöra mätdata från mätstationer. Läs om vårt senaste steg i utveckling av mjukvara för OPSIS mätsystem: OPSIS Data Services (ODS)!