CO2-avskiljning


Processkontroll av en anläggning för CO2-avskiljning kräver god och tillförlitlig detektion av NH3 och CO2 i gasfas.

Att mäta NH3 vid CO2-avskiljning är en utmaning på grund av den korrosiva miljön och höga koncentrationen av NH3. Mätningen måste utföras på flera platser i processen och transporten av provet är svår att genomföra. Ett stort dynamiskt område krävs eftersom NH3-koncentrationen kan variera mellan 15 vol% och några mg/m3.

OPSIS DOAS-system är annorlunda och ger anläggningar för CO2-avskiljning en noggrann analysator med hög mätnoggrannhet, snabba svarstider och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. Det optiska ljuset leds genom en optisk fiber till analysatorn, som kan kopplas till flera mätsträckor.

Utöver mätning av NH3 och CO2 kan flera andra gaser mätas med en analysator.

Gasanalys med OPSIS

  • Ingen sampling behövs, beröringsfritt mätsystem
  • Långt underhållsintervall
  • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
  • Låg energiförbrukning
  • Kalibrering av gas endast en gång om året 
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service sker av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS mätsystem


Kontakta oss för mer information om gasmätning vid CO2-avskiljning.


Richard är en av våra experter som vet mer om gasmätning i anläggningar för CO2-avskiljning. Vill du ha mer information?

Kontakta oss

Filmer