System 400Hg

Avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och kraftverk behöver bra och pålitliga mätinstrument för att mäta koncentrationer av gasformigt totalkvicksilver.

Mätning av gasformigt totalkvicksilver (Total Gaseous Mercury, "TGM") är ofta en utmaning på grund av kemiska reaktioner och kontaminering. Många mätsystem kräver därför ofta mycket underhåll och ger ändå inte tillförlitliga resultat.

OPSIS 400HG DOAS-system uppvisar dock inte dessa problem utan erbjuder en noggrann analysator som kräver minimalt med underhåll. 

OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri mätmetod som använder en optisk mätsträcka. För mätning av gasformigt totalkvicksilver passerar gasen genom en torr katalytisk konverter innan den når den optiska mätsträckan.

Förutom mätningar av gasformigt totalkvicksilver kan samma system även kompletteras för att mäta en mängd andra gaser, såsom NO2, SO2, CO, CO2, NH3, H2O, HF och HCl.

Systemet uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 15267 och andra internationella standarder.

Vill du veta mer om OPSIS System 400Hg?

Kontakta oss

Filmer

Dokument