Tillbehör (CEM)

OPSIS tillhandahåller ett brett utbud av kringutrustning till systemen för kontinuerlig emissionsmätning och processtyrning.

Kalibreringsutrustning

OPSIS Calibration Bench

OPSIS erbjuder kalibreringsutrustning för användning tillsmmans med mätsystemen för CEM och processtyrning. Utrustningen har kalibreringsbänk modell CB100 som bas. Den används med en extern ljuskälla och en RE060-mottagare i vardera ände av bänken.

Kalibrering sker genom att föra in en eller flera fönsterförsedda celler i ljussträckan. Kalibreringsgas flödas genom cellerna. Varierande cellängder möjliggör ett flexibelt val av kalibreringsförfarande som passar mätsystemet och de gasföreningar som det ska mäta.

Automatisk kalibrering och QAL3-kontroll

Automatiska gaskalibreringar och funktionstester är möjliga att utföra med hjälp av flödande kalibreringsgas och/eller med gasfyllda, förslutna celler. I det senare fallet är mätcellen vanligen fylld med en blandning av gaser som gör det möjligt att kontrollera systemets funktion för flera olika gastyper enligt QAL-3-kraven. Alla resultat från kalibrering och kontroller lagras i separata datafiler och kan vidarebefordras till rapporteringsmjukvara för presentation och eventuella korrigeringar av mätdata.

OPSIS MultiplexerMultiplexrar

En multiplexer används när ett OPSIS-system har mer än en mätsträcka. Multiplexern möjliggör hantering av flera mätsträckor, där gasanalysatorn automatiskt och i tur och ordning utför mätningar längs varje mätsträcka. OPSIS erbjuder flera olika modeller att välja mellan, beroende på antalet anslutningar som behövs.

Givare

OPSIS CEM Sensors

OPSIS tillhandahåller ett brett utbud av givare till olika användningsområden, t.ex. mätning av tryck och temperatur. Givarna kan enkelt anslutas till OPSIS mätsystem genom OPSIS hård- och mjukvara för datainsamling.

Mäthus

OPSIS mäthus ger optimal driftmiljö för mätutrustningen. De är utvecklade för att användas med OPSIS utrustning för mätning i industriella miljöer. OPSIS tillhandahåller flera olika containermodeller, där valet beror på användningsområde och på omfattningen av mätutrustningen som skall skyddas.
OPSIS Air-Conditioned Housing

Luftkonditionerade instrumentskåp

OPSIS luftkonditionerade instrumentskåp är utvecklade för att hysa mätinstrument i industriella miljöer där det är nödvändigt att skydda utrustningen från damm, fukt, kyla och/eller värme.

Skåpen är utrustade med kyl- och värmeutrustning för att säkerhetsställa stabila och önskvärda driftstemperaturer. Skåpen kan utrustas med givare för att övervaka fukthalt och temperatur som instrumenten i skåpen utsätts för.

Vill du veta mer om OPSIS mättillbehör?

Kontakta oss