Zirkoniumdioxidteknik

OPSIS syreanalysator är uppbyggd kring en zirkoniumsensor. Den utnyttjar av syrejoners ledningsförmåga hos fasta elektrolyter, som huvudsakligen består av zirkoniumoxid vid höga temperaturer.

Om elektroder av platina eller liknande material är fästa vid båda sidorna av en fast elektrolyt och dessa exponeras för olika partiellt tryck av syremolekyler orsakas en elektrokemisk reaktion vilket skapar en elektromotorisk kraft mellan båda elektroderna.

Mikroskopiskt antas det att elektrokemiska reaktioner sker i trefas-gränssnittet mellan fast elektrolyt, elektrod och syre.

Produkter

O2000 Syremätare