Vi för vidare kunskapen

För att vara framgångsrik i gasmätningsbranschen är det viktigt att hela tiden hitta och lära sig om nya användningsområden där det behövs mätning av hög kvalitet. I mer än 30 år har OPSIS därför samlat kunskap och specialiserat sig på olika användningsområden där OPSIS mätsystem är väl lämpade. Genom att erbjuda utbildning och rådgivning är OPSIS väl förberett på att ta sig an tuffa utmaningar kring att utforska nya vägar att lösa mättekniska problem.