OPSIS Mättjänst (OPSIS MONITORING SERVICES, OMS)Luften vi andas är livsavgörande och det är därför viktigt att övervaka och förbättra luftkvaliteten. Att själv äga och driva mätstationer för luftkvalitet kan dock vara komplext och det kräver resurser, kompetens och utrustning för att säkerställa att mätdata är korrekta. OPSIS erbjuder här en pålitlig helhetslösning som garanterar mätdata av hög kvalitet och med hög tillgänglighet: OPSIS Mättjänst (”OPSIS Monitoring Services”, OMS).

Man prenumererar på OPSIS Mättjänst. Prenumeranten kan fokusera på data. OPSIS installerar systemen enligt prenumerantens krav och specifikationer och levererar kvalitetssäkrad och validerad mätdata 24 timmar om dygnet, alla dagar under hela året.

Personalen som sköter OPSIS Mättjänst är välutbildad och har lång erfarenhet av att hantera system för övervakning av luftkvalitet. All denna kunskap och erfarenhet är inkluderad i OPSIS Mättjänst (OMS).

Detta ingår:

  • Fast pris som innefattar etablering, drift, underhåll, eventuella reparationer, och avveckling
  • Alla eventuella reservdelar
  • Inga oförutsedda kostnader för prenumeranten
  • Ackrediterad kalibrering tillgänglig under ISO/IEC 17025
  • Garanterad datatillgänglighet, typiskt >90%
  • Rapporteringstjänster
  • Tillgång till OPSIS-personalens stora kunskaper och erfarenheter
  • All mätdata tillgänglig via OPSIS Data Services (ODS)

Dataflödet i OPSIS Mättjänst (övervakning av PM10 och NO2, som exempel)