DL256 datalogger (AQM)

OPSIS Data LoggerOPSIS datalogger är utvecklad för att samla in mätdata. Dataloggern kan hantera både analoga och digitala in- och utsignaler liksom seriell kommunikation.

Dataloggern är moduluppbyggd. Det är därför enkelt att konfigurera systemet för att möta olika krav. Systemet kan också uppgraderas efter hand som nya behov uppstår.

DL256 kan anpassas till så gott som alla behov av datainsamling, till exempel hantering av statussignaler och automatisk kalibrering. Kommunikationsmjukvara för fjärrstyrning via seriell förbindelse är inkluderad i dataloggern. 

Data från dataloggern kan överföras till OPSIS mjukvarutjänst för luftkvalitetshantering. Tillsammans bildar de en komplett enhet för datainsamling och datahantering i nätverk för övervakning av luftkvalitet. 

Vill du veta mer om OPSIS datalogger DL256 ?

Kontakta oss

Dokument