SO2/CO2/NOx-mätning


Processmätning av SO2-skrubbrar på fartyg är en utmaning på grund av hög fukthalt och korrosiva gaser. OPSIS mätsystem är baserat på en optisk, beröringsfri teknik som mäter genom kanalen och är därför aldrig i kontakt med gaserna. Tack vare denna teknik har OPSIS mätsystem lågt underhållsintervall och kan mäta med hög noggrannhet och tillförlitlighet.

En ljusstråle sänds ut genom kanalen. Mottagaren på andra sidan fångar in ljuset, som leds genom en fiberoptisk kabel till en analysator. Analysatorn mäter halterna av SO2, CO2 och NOx med de godkända referensmetoderna UV- och FTIR-absorption. 

Svavelhalten i bunkeroljan mäts baserat på SO2/CO2-förhållandet i ppm/volym%, där förhållandet måste vara under 4,3, vilket motsvarar 0,1% svavelhalt i bunkeroljan.

En analysator kan anslutas till flera mätsträckor med hjälp av en optisk multiplexer, för att uppnå en kostnadseffektiv lösning med upp till 12 mätpunkter. 

Utöver SO2- och CO2-mätning erbjuder OPSIS instrument för NOX-mätning.

Gasanalys med OPSIS

  • Mäter SO2 och CO2 med UV DOAS- och FTIR DOAS-referensmetoder
  • Ingen sampling krävs, beröringsfritt system
  • Lågt underhållsintervall
  • Ett system kan användas för alla skrubbrar på ett fartyg
  • Certifierat av DNV 
  • Service av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS marina mätsystem

Kontakta oss för mer information om gasmätning i marina installationer.


Marcus är en av våra experter. Vi berättar gärna mer om gasanalys i marina installationer.

Kontakta oss

Filmer

Dokument