O2000 syremätare

O2000 Oxygen MonitorOPSIS syremätare är utvecklad för att mäta syrehalter i industriella processer och CEM-tillämpningar

Syremätaren mäter syrehalten direkt i förbränningsgasen och det finns därför inget behov av ett extraktivt insamlingsystem som kan påverka mätresultatet. 

O2000 syremätare är testad och godkänd av flera internationellt erkända institut och myndigheter som tyska TÜV och brittiska MCERTS. Den uppfyller kraven i de europeiska direktiven och är godkänd enligt EN 15267. 

Egenskaper

  • Kontinuerlig syremätning "in situ"
  • Komplett systempaket för enkel installation och uppstart
  • Kostnadseffektiv syremätning 
  • Välbeprövad konstruktion
  • Isolerade analoga utgångar för mätvärde och larm
  • Automatisk kalibrering (tillbehör) 

Vill du veta mer om OPSIS O2000-mätare?

Kontakta oss

Filmer

  • H2S-mätning

    Läs mer »

Dokument