Fence-line-mätning


OPSIS gasanalyssystem, som bygger på en mätmetod med öppen mätsträcka, ger användaren en teknisk lösning som täcker ett stort industriområde för att mäta luftkvaliteten, emissioner och gasläckage.

Genom att placera mätsträckor på strategiska platser kring ett industriområde kan emissioner och gasläckage effektivt upptäckas. Genom att kombinera gasdata med meteorologiska parametrar kan information om var utsläppskällor finns och koncentrationen av utsläppen beräknas, genom att använda OPSIS EnviMan-mjukvara.

OPSIS internationellt testade och godkända system kan mäta en rad olika gaser som kväveoxid (NOX), svaveldioxid (SO2) och ozon (O3), men även specifika aromatiska föreningar såsom bensen, toluen, xylener och starkt doftande föreningar som ammoniak, styren och fenol.

OPSIS gasanalyssystem, som kan mäta flera gaser över flera mätsträckor, kombinerar fördelarna från både UV/FITR DOAS- och TDL-teknikerna. Mätmetoden som bygger på en beröringsfri, öppen mätsträcka ger hög prestanda och är en kostnadseffektiv lösning för att generera representativ mätdata.

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem


 

Kontakta oss för mer information om fence-line-mätning av flyktiga emissioner.


Vi har flera experter inom området, Anders är en av dem. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer

 • OPSIS Data Services

  Läs mer »
 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

  Läs mer »
 • Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

  Läs mer »
 • Bensenmätning

  Läs mer »

Dokument