SM200 partikelmätare

OPSIS Particulate MonitorOPSIS SM200 partikelmätare erbjuder automatisk partikelmätning och insamling på filter av TSP, PM10 och PM2.5.

SM200 kan fjärrstyras och är lätt att integrera i moderna mätstationer. Tack vare de omfattande automatiska procedurerna för kvalitetssäkring blir mätningarna noggranna och precisa. Partikelmätaren kan även utrustas med en ljusspridningsmätare som gör det möjligt att mäta partikelhalter i realtid.

OPSIS partikelmätare är godkänd av bland andra amerikanska EPA, tyska TÜV och brittiska MCERTS samt uppfyller den nya förordningen för automatisk mätning av PM10 och PM2.5. Den uppfyller också den nya förordningen för insamling av partiklar på filtermembran för djupare analys av halter av kadmium, nickel och andra metalliska ämnen.

Vill du veta mer om OPSIS partikelmätare SM200 ?

Kontakta oss

Cases

Filmer

  • OPSIS Mättjänst

    Läs mer »

Dokument