Opsis blogg

Risker med luftföroreningar

Risker med luftföroreningar

Luftföroreningar har nått höga nivåer i många europeiska städer, Stockholm är inget undantag. I Sverige är vi ofta omedvetna om de risker som dålig luft medför. Enligt det svenska miljöinstitutet dör 5500 svenskar varje år av sjukdomar som orsakats av dålig luft.

Läs SVT-artikeln i sin helhet här.