Mätning av luftkvalitet i trafiktunnlar


Trafiktunnlar måste förses med ventilation för att hålla halten av luftföroreningar under gällande gränsvärden. När föroreningsnivåerna når ett förinställt värde ska fläktarna startas och köras till föroreningsnivåerna sjunker.

I många tunnlar är kväveoxid (NO2) den parameter som styr ventilationen. NO2 är den parameter som först överskrider luftkvalitetsstandaderna. Att mäta NOi en trafiktunnel är en utmaning på grund av den svåra miljön och krav på exakta mätresultat mot det förinställda värdet.  

OPSIS DOAS-system erbjuder gasanalys med hög nogrannhet, och lågt underhållsintervall. Förutom NOkan andra relevanta gaser mätas, som NO, bensen och formaldehyd.

Gasanalys med OPSIS

 • Mätning av NO2 med hög precision
 • Långt underhållsintervall
 • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik med öppen mätsträcka) 
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Låg energiförbrukning
 • Internationellt testad och godkänd
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service utförs av vårt kompetenta nätverk av servicetekniker

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om mätning i trafiktunnlar.


Vi har flera experter inom området, Anders är en av dem. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer

 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

  Läs mer »

Dokument