Gruvdrift och smältverk


OPSIS beröringsfria mätsystem, baserat antingen på DOAS- eller TDL-teknik, är väl anpassade för tillämpningar inom gruv- och smältindustrin, eftersom det ofta förekommer höga temperaturer och höga stofthalter i rökgaskanalen.

OPSIS mätsystem kan användas för att mäta väteflourid (HF), svaveldioxid (SO3) och väteklorid (HCI) i flera olika tillämpningar - inne i ugnshallar, i fence-line-applikationer för att mäta flyktiga emissioner och i rökgaskanaler för kontinuerlig emissionsmätning.

OPSIS gasanalyssystem har testats och godkänts med resultatet att de har bäst prestanda, längst kalibreringsintervall och lägst underhållsintervall.

Gasanalys med OPSIS

 • Kombinerar fördelarna av UV DOAS-, FTIR DOAS- och TDL-teknik
 • Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längst kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • Klarar höga temperaturer och höga stofthalter
 • Ingen sampling behövs, beröringsfritt mätsystem
 • Ingen känslig elektronisk utrustning som kan utsättas för höga elektromagnetiska fält
 • Långt underhållsintervall
 • Kalibrering av gas en gång om året
 • Låg energiförbrukning
 • Internationellt godkänd
 • Service av vår kompetenta serviceorganisation

Så fungerar OPSIS gasanalyssystem

Kontakta oss för mer information om våra olika mättekniska lösningar. 


Anders är en av våra expert i denna applikation. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer