Utbildning

Som kund ska det finnas en förståelse för de produkter som man köper in. Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån era intressen och behov samt den utrustning ni har. Vi kan hålla utbildningen på något av OPSIS kontor i Sverige, eller så tar vi med oss utbildningsmaterial och genomför den på plats hos er – allt beroende på vad som passar er bäst.

Bland utbildningsprogrammen finns till exempel: 

  • Grundläggande och avancerade luftkvalitets- och emissionsmätning
  • Grundläggande och avancerad modellering av luftkvalitet
  • Utbildning för systemansvariga
  • Teknisk utbildning (för egen personal och distributörer, återkommande)
  • Utbildning om tillämpningar (för egen personal och distributörer, återkommande).

För mer information angående OPSIS utbildningar kontakta: 

Agneta Sjöholm

+46 (0)46 72 25 04
agneta.sjoholm@opsis.se