Detektion av fartygsemissioner


Nya regler tvingar fartyg att sänka utsläppen av svaveloxid (SO2). Fartyg som färdas i SECA-områden måste antingen drivas av låghaltigt svavelbränsle eller installera SO2-renare.

Att mäta svaveldioxidutsläpp från fartyg är ingen enkel uppgift. OPSIS erbjuder hamnmyndigheter ett gasanalyssystem med en unik mätprincip där ett fartygsemissioner kan mätas på avstånd.

Ljus passerar genom emissionerna och genom att analysera ljuset kan koncentrationen av svaveloxid (SO2) mätas.

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem
Kontakta oss för mer information om detektion av fartygsemissioner.


Marcus är en av våra experter. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer

  • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

    Läs mer »
  • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

    Läs mer »

Dokument