OPSIS mäter luftkvaliteten i Sverige

2016-02-18

Det som mäts är NO2, SO2 och PM10-partiklar. Kontrakten började gälla den första januari 2016 och mätningarna som utförs följer naturvårdsverkets riktlinjer och på uppdrag av Trelleborg och Arvika kommun.  

Både Trelleborg och Arvikas mätstationer har webbsidor där du kan följa mätningarna i nära realtid och läsa mer om hur det fungerar. 
Installationerna är en del av OPSIS BOO-koncept

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv