Så hanterar vi COVID-19-utbrottet

2020-04-03

Våra kunder, medarbetare och övriga intressenter är av högsta prioritet. För att minska spridningen av det rådande corona-viruset har vi vidtagit en rad åtgärder. Samtidigt har vi processer, rutiner och medarbetare på plats för att fortsätta leverera våra tjänster utan avbrott. 


Vi följer utvecklingen av coronautbrottet kontinuerligt och har beredskap för att minimera risken för smittspridning. 

Vi följer de riktlinjer som ges av de nordiska myndigheterna.

Vi har begränsat vårt resande och reser endast om det är av yttersta vikt för att upprätthålla våra åtaganden. 

Om någon av våra medarbetare, eller någon i deras närhet, har varit i länder med utbrott är de ombedda att stanna hemma i 14 dagar för att minska risken för eventuell spridning av COVID-19. 

Våra medarbetare har fått information om hur de ska undvika smitta. 

Våra medarbetare är uppmanade att stanna hemma om de känner minsta infektionssymptom.

Vi har begränsat fysiska möten och håller online-möten så långt det är möjligt. 

Vår personal är tillgänglig enligt följande:
• Våra serviceingenjörer utgår från sina respektive hem och utför service som vanligt.
• Vår säljpersonal och administrativa personal arbetar hemifrån och är anträffbara via telefon och e-post som vanligt.
• Vår produktions- och logistikpersonal fortsätter arbeta på plats i Furulund, men vi har vidtagit åtgärder för att reducera smittspridning. 

Detta gäller tills corona-utbrottet är över. 

Ta hand om er!

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv